DUYURULAR

2014 Nisan

2014 Nisan ayı içerisinde başlayan risk değerlendirme çalışmaları halen devam etmekte olup şu ana kadar yaklaşık 55-60 adres ziyaret edilmiştir. Bu raporların “Büyük Şehir İtfaiyesi” ile de paylaşılması projenin temel anlayışıdır. Bu sebeple işletmelerin risk analiz çalışmaları hızlandırılarak yangın sebeplerinin minimize edilerek, olabilecek yangınların minimum zararlara ulaştırılması sağlanması dolayısı ile milli servetin korunması sağlanacaktır.

4 Mayıs

4 Mayıs Uluslar Arası İtfaiyeciler günü